Sidor

lördag 25 augusti 2012

RALLERROS


SENSOMMARBLOMSTER. Mjölkört, hömjölke, mjölkört dunört rävorompa. Denna ört har fått 85 namn bara på svenska!  I Hälsingland kallas den för illemjölk - ille betyder eld på hälsingemål. Rallarrosen har den fått heta därför den följde järnvägarna åt och på järnvägsbankerna ser man praktfulla fång. Men vackrast och  adekvatast är ändå namnet dunört, som kommer en att tänka på de duniga frukterna.I forna tider samlades de som ett slags bomull och man kunde spinna den finstaste tråd.
bladen på dunörten är långa och regelbundna och formade som sput. De används ännu i Asien som thedryck.
Den blommar NUmed fyra nästan rektangulära kronblad och knopparna liknar amforor. Jag vet inte vad jag tycker är vackrast när julisolen får dunörtskogen att flamma i en skogsglänta eller när dunörtsviddarna står skimmrande vita i augustisol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar